Danh mục sản phẩm
HƯƠNG LIỆU
PHỤ GIA THEO NGÀNH
PHỤ GIA THEO CHỨC NĂNG
SẢM PHẨM MỚI
PHỤ GIA KHÁC
FANTI V69
Bản tự công bố sản phẩm: Số 13/Anh Đức F.C/2020
FC TIDE
Bản tự công bố sản phẩm: Số 04/Anh Đức/2019


CHẤT ỔN ĐỊNH MILKGUARD
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 03/Anh Đức F.C/2021
ACESULFAME K
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 02/Anh Đức/2019
CHẤT ỔN ĐỊNH KEM STABICE BK20
Bản tự công bố sản phẩm số: 15/Anh Đức F.C/2020
I & G
Bản tự công bố sản phấm: Số: 05/Anh Đức/2018
SUPER PREZER
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số: 9307/2018/ĐKSP
TADA K7
Bản tự công bố sản phẩm: Số 02/Anh Đức/2020
FC CARRA
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số 10344/2019/ĐKSP
GLYCINE
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 04/Anh Đức/2018
BẢO QUẢN TỰ NHIÊN NISIN Z
Origin: Belgium
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: Số: 41949/2017/ATTP-TNCB

Online: 54
Lượt truy cập: 196781