Danh mục sản phẩm
HƯƠNG LIỆU
PHỤ GIA THEO NGÀNH
PHỤ GIA THEO CHỨC NĂNG
SẢM PHẨM MỚI
BỘT THỰC PHẨM
SUPER LINKER H73
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số: 10282/2018/ĐKSP
CHẤT BẢO QUẢN FANTI V69
Bản tự công bố sản phẩm: Số 13/Anh Đức F.C/2020
FC TIDE
Bản tự công bố sản phẩm: Số 04/Anh Đức/2019


CHẤT ỔN ĐỊNH MILKGUARD
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 03/Anh Đức F.C/2021
ACESULFAME K
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 02/Anh Đức/2019
CHẤT ỔN ĐỊNH KEM STABICE BK20
Bản tự công bố sản phẩm số: 15/Anh Đức F.C/2020
I & G
Bản tự công bố sản phấm: Số: 05/Anh Đức/2018
CHẤT BẢO QUẢN SUPER PREZER
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số: 9307/2018/ĐKSP
TADA K7
Bản tự công bố sản phẩm: Số 02/Anh Đức/2020
FC CARRA
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số 10344/2019/ĐKSP
GLYCINE
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 04/Anh Đức/2018
CHẤT BẢO QUẢN TỰ NHIÊN NISIN Z
Origin: Belgium
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: Số: 41949/2017/ATTP-TNCB

Trang 1/2[1][2]
Online: 17
Lượt truy cập: 251217