Danh mục sản phẩm
HƯƠNG LIỆU
PHỤ GIA THEO NGÀNH
PHỤ GIA THEO CHỨC NĂNG
SẢM PHẨM MỚI
BỘT THỰC PHẨM
CHẤT ỔN ĐỊNH
TÊN SẢN PHẨM: CHẤT ỔN ĐỊNH MILKGUARD
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 03/Anh Đức F.C/2021

BẢO QUẢN TỰ NHIÊN
TÊN SẢN PHẨM: NISIN Z
Origin: Belgium
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: Số: 41949/2017/ATTP-TNCB

Online: 6
Lượt truy cập: 251200