Danh mục sản phẩm
HƯƠNG LIỆU
PHỤ GIA THEO NGÀNH
PHỤ GIA THEO CHỨC NĂNG
SẢM PHẨM MỚI
BỘT THỰC PHẨM
CHẤT ĐIỀU VỊ
TÊN SẢN PHẨM: AJITIDE I + G
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 05/Anh Đức/2018

CHẤT ĐIỀU VỊ
TÊN SẢN PHẨM: GLYCINE
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 04/Anh Đức/2018

CHẤT ĐIỀU VỊ
TÊN SẢN PHẨM: FC TIDE
Bản tự công bố sản phẩm: Số: 04/Anh Đức/2019

HƯƠNG LIỆU
TÊN SẢN PHẨM: HƯƠNG NƯỚC MẮM
Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm: Số: 7487/2018/ĐKSP

Online: 3
Lượt truy cập: 251196