Danh mục sản phẩm
HƯƠNG LIỆU
PHỤ GIA THEO NGÀNH
PHỤ GIA THEO CHỨC NĂNG
SẢM PHẨM MỚI
BỘT THỰC PHẨM
CHẤT BẢO QUẢN FANTI V69
Bản tự công bố sản phẩm: Số 13/Anh Đức F.C/2020
CHẤT BẢO QUẢN SUPER PREZER
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Số: 9307/2018/ĐKSP
CHẤT BẢO QUẢN TỰ NHIÊN NISIN Z
Origin: Belgium
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: Số: 41949/2017/ATTP-TNCB

CHẤT BẢO QUẢN SODIUM DEHYDROACETATE
Origin: China
Bản tự công bố sản phẩm: Số 01/Anh Đức F.C/2020

Online: 10
Lượt truy cập: 251210