Danh mục sản phẩm
HƯƠNG LIỆU
PHỤ GIA THEO NGÀNH
PHỤ GIA THEO CHỨC NĂNG
SẢM PHẨM MỚI
BỘT THỰC PHẨM
Thỏa thuận sử dụng
Ngày đăng: 23/03/2021

THOẢ THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN THOẢ THUẬN VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Chào mừng bạn đến với Anhducfc.com.vn. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật các thoả thuận này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi các thoả thuận này được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các thoả thuận đã được cập nhật này. Bạn có thể xem các thoả thuận mới nhất này vào bất cứ thời điểm nào tại: http://www.anhducfc.com.vn/

2. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ, HỦY ĐƠN HÀNG

Khi đăng ký dịch vụ không thành công chúng tôi sẽ hoàn phí lại 100% cho quý khách hàng. Thời gian hoàn phí 1 ngày kể từ khi quý khách đăng ký dịch vụ.


Các nội dung khác
Online: 3
Lượt truy cập: 247782